Definisi Kerjaya

Sunday, March 16, 2014

Definisi Kerjaya

Menurut Zunker kerjaya merujuk kepada aktiviti dan kedudukan yang meliputipekerjaan dan tugas serta mempunyai perhubungan sepanjang kehidupan individu. 

Omar Awang menyatakan kerjaya adalah satu pekerjaan yang perlu diwujudkan didalam kehidupan seseorang.Tolbert mendefinisikan kerjaya sebagai satu rangkaian melibatkan diri seseorangindividu.

Sesetengah individu mungkin akan kekal dengan satu pekerjaan sahaja sepanjanghidupnya sementara individu lain mungkin akan bertukar-tukar pekerjaan.

DEFINISI PENDIDIKAN KERJAYA

Terdapat pelbagai definisi pendidikan kerjaya yang dikemukakan oleh individu dan organisasimengikut bidang masing-masing.Berikut diterangkan perkara tersebut.Pendidikan kerjaya merupakan program pendidikan yang bersifat komprehensif yang berfokuskepada kerjaya.

Perkara ini bermula dari peringkat awal,mungkin pada peringkat rendah danberlanjutan hinnga ke peringkat dewasa. pendidikan kerjaya merupakan satu program yangmembekalkan seseorang dengan maklumat kerjaya ataupun pembentukan kemahiran,tetapipendidikan pendidikan kerjaya juga membantu indidvidu untuk membina sikap positif terhadapkepentingan kerja sama ada dari segi peribadi,psikologi,social mahupun ekonomi.

Dari sudut lain pula pendidikan kerjaya boleh di ertikan sebagai program pendidikan yangmenyeluruh yang memberi penekanan kepada penyediaan individu untuk memasuki dalamsesebuah masyarakat agar mendapat produktiviti dan kepuasan dalam perkerjaan.

Pendidikan kerjaya merangkumi semua usaha pendidikan yang meluas yang ditujukan untuk memotivasi,melatih,memberi kaunseling, dan membaiki kehidupan individu berkaitan denganpengalaman perkerjaan. Ia juga memberi penekanan kepada nilai instrumental semua jenis.


Share :

1 comment

  1. Oh! Baru saya tahu apa definisi kerjaya :)

    Terima kasih admin kerana sudi berkongsi, boleh lawat portal ini untuk tahu Soalan Terbaik Untuk Ditanya Kepada Penemuduga;

    http://ohkerjaya.com/persediaan-temuduga/soalan-terbaik-untuk-ditanya-kepada-penemuduga/#axzz3Qr0knl3k

    ReplyDelete

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below

 


yang sedang mencari maklumat kerjaya dan soalan peperiksaan di sini.

PERCUMA!
Dapatkan Update Terkini
...............................................
We respect your email privacy

Top Reading Posts

Rujukan Tambahan

Rujukan PTD Malaysia

Top Recent Posts